Omdat veruit de meeste bruikleenovereenkomsten gesloten worden tussen vrienden of goede kennissen, zullen er meestal geen duidelijke afspraken gemaakt worden over de eventuele aansprakelijkheid. Toch is vaak één van de twee vrienden verantwoordelijk voor de schade. De vraag is op welke manier bepaald wordt of de schade voor jouw rekening komt of voor die van je vriend.

 

Je zou het argument aan kunnen voeren dat jij eigenlijk altijd aansprakelijk is voor de geleden schade, zelfs als jij er weinig aan kan doen. In tegenstelling tot de meeste andere soorten overeenkomsten, heeft bij bruikleen namelijk slechts degene die de zaak leent, jijzelf, voordeel. Jouw vriend gaat de overeenkomst aan uit de goedheid van zijn hart. In ander woorden: het zou oneerlijk zijn om je vriend op te zadelen met de schade van de auto. Omdat jij als bruiklener als enige voordeel hebt, is het ook voor de hand liggend dat jij aansprakelijk bent voor de kapotte auto, ongeacht of jij ook schuldig bent. 

 

De Hoge Raad heeft echter in 2017 anders beslist. Een man leent een aanhangwagen van zijn oom om te verhuizen. De man stalt de aanhangwagen met auto op een openbaar parkeerterrein. Als hij na anderhalf uur terugkomt, blijkt de aanhanger gestolen. Nadat hij aan zijn oom een vergoeding voor de aanhanger heeft betaald, wendt hij zich tot zijn verzekeringsmaatschappij. De Hoge Raad is van mening dat de maatschappij hem de schade niet uit hoeft te keren, omdat de man niet aansprakelijk is voor de diefstal. Hij heeft namelijk als “goed huisvader” voor de aanhanger gezorgd.

 

Dit klinkt misschien erg abstract, maar het komt erop neer dat jij, als bruiklener, een bepaalde zorgplicht voor de geleende auto van je vriend hebt. Je moet dus goed voor de auto zorgen. Deze zorgplicht uit zich in het zijn van een “goed huisvader”. Wat de precieze betekenis van hiervan is, is moeilijk te omschrijven. Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Uit de uitspraak van de Hoge Raad is echter wel duidelijk geworden dat jij niet meteen aansprakelijk bent (zoals hierboven is beschreven), maar dat er moet worden gekeken naar wat jou terecht kan worden verweten. Daarbij moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de inhoud van de overeenkomst tussen jou en je vriend, het gebruik van de auto, de relatie tussen de jou en je vriend en de vraag wat in dit geval zo eerlijk mogelijk is.

 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!