Het kan voorkomen dat iemand in uw familie (of uzelf) niet meer goed over zijn eigen geldzaken kan beschikken. In zo’n geval kan een aanvraag voor een bewindvoerder ingesteld worden. Dit kan toegepast worden bij bijvoorbeeld psychische problemen, ziekte of schulden. Bewind kan in deze gevallen bescherming bieden. 

 

Bewind kunt u aanvragen bij de kantonrechter. U moet dan een aanvraagformulier invullen en versturen naar de kantonrechter, vervolgens zal een mondelinge zitting plaatsvinden. Hiervoor is geen advocaat vereist, maar deze kan wel ondersteuning bieden. Voor deze aanvraag moet wel griffierecht betaald worden, dit zijn kosten die u betaald aan de rechtbank bij de start van een procedure. De hoogte van dit bedrag verschilt per zaak. 

 

Iemand die onder bewind komt te staan kan zelf een voorstel doen voor een bewindvoerder. Dit kan in principe iedereen zijn, bijvoorbeeld een familielid. De rechtbank zal dan beoordelen of deze persoon geschikt is om bewindvoerder te zijn. Het is tevens mogelijk om meerdere bewindvoerders aan te stellen, bijvoorbeeld meerdere familieleden. Het is echter ook mogelijk om voor iemand te kiezen die van beroep bewindvoerder is, een professionele bewindvoerder.

 

Als u of uw familielid onder bewind staat, heeft dit gevolgen. Zo bepaalt de bewindvoerder vanaf dat moment het bedrag waarmee iemand zijn dagelijkse uitgaven mag doen, denk hierbij aan boodschappen. Tevens is voor een grote aankoop altijd toestemming van de bewindvoerder vereist. Mocht er een verschil van mening bestaan tussen de bewindvoerder en degene die onder bewind staat over een bepaalde aankoop of handeling, dan is het aan de kantonrechter om te beslissen over deze kwestie. Beperkt bewind is ook een optie. Dit betekent dat de bewindvoerder niet alle geldzaken beheert, maar een bepaald deel, bijvoorbeeld spaargeld.

 

Een bewindvoerder is dus beperkt tot financiële zaken. Dit betekent dat iemand onder bewind wel gewoon andere handelingen zelfstandig mag verrichten, zoals het maken van een testament of beslissen over medische behandelingen. Mocht iemand ook hulp nodig hebben voor het nemen van dit soort beslissingen, biedt mentorschap nog een oplossing. Maar bewind beperkt zich dus echt tot financiële zaken.

 

Het is voor veel mensen een grote stap om bewind aan te vragen. Het is soms moeilijk te accepteren dat iemand anders uw geldzaken gaat beheren. Het is daarom belangrijk om te weten dat de rechter jaarlijks zal controleren of de bewindvoerder zijn taken goed uitvoert of niet.