Onrechtmatige daad (oktober)

We hebben allemaal wel eens dat knalgele bord in de supermarkt gezien met de tekst ‘’Pas op gladde vloer!’’ Uiteraard dient dit bord ter waarschuwing, maar er zit meer achter. Middels dit bord sluit de supermarkt namelijk aansprakelijkheid voor eventuele schade uit. Hoe zit dat precies? Dat leest u in deze blog.

 

Het opzeggen van een huurovereenkomst bij woonruimtes (augustus)

De meest voorkomende zaken die de Rechtswinkel binnenkrijgt, zijn huurzaken. Om enigszins duidelijkheid te scheppen over het huurrecht, gaan wij in deze blog in op enkele facetten van huur. Het onderwerp voor deze maand is de opzegging van het tijdelijke huurcontract betreffende een woonruimte. Op welke wijze werkt de wettelijke opzegging en in hoeverre valt daarvan af te wijken?

 

Verzekeringsrecht (16-07-2021)

Verzekeringsovereenkomsten: iedereen heeft ze gesloten. Velen weten niet dat er bijzondere regels gelden voor deze overeenkomsten. De verzekeringsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:925 BW. In deze blog worden er twee belangrijke plichten van de verzekeringnemer, te weten de mededelingsplicht en de medewerkingsplicht, behandeld.

 

Recht van reclame (09-07-2021)

Bij het recht van reclame zult u in eerste instantie denken aan de reclames die u voorbij ziet komen op televisie, maar daar heeft het recht van reclame niets mee te maken. In deze blog wordt uitgelegd wat het recht van reclame is en wanneer de verkoper hier een beroep op kan doen.

 

Hoe komt u van uw schuld(en) af? (02-07-2021)

U merkt dat het niet meer lukt om uw persoonlijke schulden af te betalen. Hier kunt u hulp voor krijgen. Welke stappen u kunt ondernemen om hulp te kunnen krijgen zullen in deze blog worden besproken.

 

Volmacht (25-06-2021)

Het kan voorkomen dat u niet altijd zelf aanwezig kan zijn om bepaalde overeenkomsten te sluiten. Stel: u bent voor een lange tijd in het buitenland, maar wil graag een nieuwe auto kopen voor als u terugkomt in Nederland. U kunt er dan via een volmacht voor zorgen dat een andere persoon deze auto koopt op uw naam. Maar hoe werkt dit precies? Dat leest u in deze blog.

 

Het recht van overpad (28-05-2021)

Bij het kopen van uw huis ziet of hoort u dat er een recht van overpad is gevestigd op uw erf. Wat dit recht van overpad nu precies voor u betekent wordt in deze blog nader voor u uiteengezet.

 

Opschorting en ontbinding (21-05-2021)

Indien u een overeenkomst bent aangegaan en de wederpartij komt de afspraken niet na, welke mogelijkheden heeft u dan met betrekking tot het recht? In deze blog zal besproken worden wat opschorting en ontbinding is en aan welke vereisten voldaan moet worden wilt u hier een rechtsgeldig beroep op doen.

 

Algemene voorwaarden (16-04-2021)

Iedereen kent ze wel: de kleine lettertjes bij een aankoop. Ze zijn alom aanwezig, bij online aankopen,  arbeidsovereenkomsten en bij overeenkomsten tot opdracht. Echter, algemene voorwaarden gelden vaak als een aparte categorie waarvoor specifieke regels gelden. Een ondernemer die veelal dezelfde soort overeenkomsten sluit, zal om tijd en kosten te besparen de voorwaarden van tevoren opstellen. Deze voorwaarden worden als het ware ‘’copy-paste’’ van toepassing verklaard in een overeenkomst, in mogelijkerwijs kleine lettertjes.

 

Hypotheekrecht (09-04-2021)

Wanneer u een huis wilt kopen heeft u hiervoor vaak financiering nodig. U sluit dan een hypothecaire lening af bij de bank. De bank vestigt dan een hypotheekrecht op het huis. In deze blog wordt kort uitgelegd waar het hypotheekrecht op kan worden gevestigd en wat het hypotheekrecht met zich mee brengt.

 

Wajong-uiterking (02-04-2021)

Heeft u een ziekte of een handicap, bent u nog niet 18 jaar oud en is de kans klein dat u in de toekomst zult kunnen gaan werken? Of bent u tussen de 18 en 30 jaar, volg of volgde u een opleiding, krijg of kreeg u in die tijd een ziekte of handicap en is de kans klein dat je in de toekomst niet kunt werken? Wellicht heb je het recht op een Wajong-uitkering. In deze blog leest u meer informatie hierover.

 

Burenrecht (26-03-2021)

Of u nu in een stad of in een dorp woont, in een rijtjeshuis of in een vrijstaand huis, iedereen heeft buren. De een treft het met zijn of haar buren, terwijl het bij een ander wel eens kan botsen onderling. Wat zijn de rechten en plichten die je hebt als buren op grond van het geldende recht in Nederland? U leest het in deze blog.

 

WW-uitkering (26-02-2021)

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos bent of wordt, dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Dit is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen op te vangen. Wanneer u recht hebt op een WW-uitkering of verder informatie hierover, leest u in deze blog.

 

Garantie (15-01-2021)

Het komt vaak voor. U koopt bijvoorbeeld een kledingstuk en na een week blijkt dat dit kledingstuk al kapot is. U gaat terug naar de winkel in de hoop dat ze er iets aan willen doen. Is de winkel verplicht hier iets mee te doen? In deze blog kunt u lezen waartoe de winkel verplicht is en dus wat uw rechten zijn.

 

Consumentenkoop (18-12-2020)

U koopt allemaal wel eens een leuke broek bij een kledingzaak of via het internet, een boek in de boekenwinkel of shampoo bij de Kruidvat. In al deze gevallen heeft u te maken met het consumentenrecht. In onderstaande blog wordt kort uiteengezet welke rechten u heeft als consument.

 

Aansprakelijkheid bij een bruikleenovereenkomst, oftewel een vriendendienst (11-12-2020)

De bruikleenovereenkomst is het klassieke voorbeeld als het gaat om een “vriendendienst”. Als jouw auto een lekke band heeft en je daarom die van een vriend leent, sluiten jij en jouw vriend een (stilzwijgende) bruikleenovereenkomst. Bruikleenovereenkomsten zijn aan de orde van de dag. Vaak realiseren partijen zich niet eens dat zij een bruikleenovereenkomst hebben gesloten. Dit is in principe ook niet nodig, als alles zonder kras of stoot verloopt. Maar hoe zit het eigenlijk als er wel iets misgaat? Wat als je halverwege jouw reis de auto in de prak rijdt of als de auto gestolen wordt terwijl je aan het tanken bent? Ben jij dan gewoon aansprakelijk? De antwoorden op deze vragen staan in deze blog

 

Aansprakelijkheid bij het gebruik van een bordje die de aansprakelijkheid uitsluit (27-11-2020)

In veel garderobes van onder andere theaters, bibliotheken en sportzalen hangen bordjes met daarop de tekst ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies aan uw eigendommen.’ Naast de taalkundige onjuistheid van deze zin, heeft een dergelijk bordje weinig juridische gevolgen. Wilt u meer weten over de (on)juistheid van een dergelijk bordje? Klik dan hier