Strafbeschikking (september)

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen door het geven van een strafbeschikking. De straf die het Openbaar Ministerie kan opleggen is bijvoorbeeld een taakstraf, geldboete of schadevergoeding. Dit gaat allemaal zonder tussenkomst van de rechter. Wilt u weten wat een strafbeschikking inhoudt en wat de gevolgen van een strafbeschikking zijn? Klik dan hier.

 

Noodweer binnen het strafrecht (30-04-2021)

Soms is het gebruik van geweld gerechtvaardigd en dus niet strafbaar. Te denken valt aan een situatie waarin verdediging de enige mogelijkheid is om een agressieve aanval te stoppen. Er wordt dan ook wel gesproken van noodweer. Een beroep op noodweer slaagt pas als er aan vijf wettelijke vereisten is voldaan. Wilt u weten welke vijf vereisten dit zijn? U vindt de vereisten in deze blog.

 

Het delen van strafrechtelijke beelden op internet, mag dat? (4-12-2020)

Het komt het steeds vaker voor dat burgers verdachten van strafbare feiten vastleggen op beeld. Dit gebeurt met behulp van bijvoorbeeld een smartphone of tablet maar ook steeds vaker door middel van beveiligingscamera’s bij huizen en/of bedrijven. Dit brengt juridische vragen en discussies met zich mee, met name wanneer burgers besluiten deze beelden te delen op bijvoorbeeld Facebook. In deze blog staat dan ook de vraag centraal wanneer een burger een beeld van een strafbaar feit mag publiceren op internet.