In Nederland is het ‘burenrecht’ van toepassing tussen buren. Hierin staan regels die onderling gelden. Niet iedereen houdt zich aan deze regels en dit kan leiden tot conflicten. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast. Welke rechten en plichten gelden er over en weer?

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de regels zowel gelden voor de eigenaars als voor de huurders. Het kan voorkomen dat alleen de eigenaar kan worden aangesproken, bijvoorbeeld wanneer een boom over de erfgrens komt. De eigenaar moet er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat de boom verwijderd wordt. 

De meeste regels over het ‘burenrecht’ zijn te vinden in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek vanaf artikel 37. Deze bepalingen zijn regelend recht. Dit betekent dat buren onderling ook afspraken mogen maken, door een overeenkomst met elkaar af te sluiten, waardoor zij de wettelijke regels buiten toepassing mogen laten. Daarnaast staan er in Gemeentelijke Verordeningen ook vaak regels omtrent het burenrecht. Ook in de Gemeentelijke Verordeningen mogen de wettelijke regels buiten toepassing worden gelaten. 

Er zijn verschillende conflicten tussen buren te verzinnen, waaronder geluidsoverlast, conflicten over beplantingen en conflicten over de erfgrens.  In deze blog worden de wettelijke rechten en plichten omtrent deze drie conflicten behandeld. 

 

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de buren, is strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. Als eerste het advies om uw buren te laten weten dat u geluidsoverlast ervaart. Het kan zo zijn dat de buren niet in de gaten hebben dat zij geluidsoverlast ervaren en wie weet is daarmee het  probleem dan snel verholpen. Afspraken maken met de buren kan het probleem ook snel oplossen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over tot hoe laat muziek op staat, afspraken over het isolatiemateriaal in de woning, afspraken met betrekking tot de manier van lopen of deuren dichtdoen etc.
Sommige woonwijken of wooncomplexen hebben een toezichthouder. Hier kunt u ook terecht voor een probleem zoals geluidsoverlast. Meld uw klacht hier, zodat de toezichthouder dit in de gaten kan houden. Daarnaast hebben gemeenten en sociale wijkteams buurtbemiddelaars. Deze mensen zijn gespecialiseerd in het oplossen van zulk soort kwesties. 

 

Beplantingen
Beplantingen vlakbij of op de erfgrens kunnen een aanleiding geven tot discussies tussen buren. Een boom moet volgens de wet minimaal twee meter van de erfgrens staan. Een heg of struik moet minimaal een halve meter van de erfgrens staan. Er bestaan uitzonderingen op deze regels. Een uitzondering is wanneer de boom, heg of struik niet hoger is dan de schutting. Een andere uitzondering is het geval wanneer de gemeente heeft bepaald dat de minimale afstand van de erfgrens anders luidt. Daarnaast kunt u natuurlijk in overeenstemming met de buren ook afwijken van deze wettelijke bepaling. 

Een veel voorkomend probleem betreffende beplanting en buren is het fenomeen overhangende takken. Wat mag u doen als er sprake is van overhangende takken van de buren?
Ga eerst in gesprek met de buren en vraag of ze de overhangende takken willen verwijderen. Als zij niet ingaan op uw vraag, dan luidt het advies dit nogmaals te vragen, maar dan schriftelijk en geef hierbij een redelijke termijn aan. Geven ze ook hier geen gehoor aan, dan mag u zelf de overhangende takken verwijderen. Let hier wel op dat u de boom niet beschadigd, de andere partij, de buren, hebben de mogelijkheid u aansprakelijk te stellen voor deze schade.

 

Erfgrens
De erfgrens is belangrijk omtrent uw aanbouw,  de plaatsing van een schutting of bomen, of iets dergelijks. Als er onduidelijkheid is over de erfgrens, dan is het verstandig om in de eigendomsakte te gaan kijken. Deze heeft u gekregen van de notaris bij aankoop van uw woning. Daarnaast liggen de erfgrenzen vast in het Kadasterregister. U kunt het Kadasterregister raadplegen via internet.
Het kan voorkomen dat u door verjaring een recht op een stuk grond heeft gekregen. Dit kan in twee situaties: u denkt al minimaal 10 jaar dat u eigenaar bent van het stuk grond of u gebruikt het stuk grond al langer dan 20 jaar zonder dat de buren hier iets van hebben gezegd.
Als er een conflict ontstaat betreffende de erfgrens, dan is het verstandig om eerst altijd in gesprek te gaan met de buren. Wellicht komt u samen tot een oplossing. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u iemand inschakelen die tussen u en de buren gaat bemiddelen. Het is verstandig om hiervoor iemand te kiezen die onafhankelijk en onpartijdig is. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!