Ouders onderling

Het zijn de ouders die verantwoordelijk zijn voor hun kind. Wanneer een ouder het niet eens is met content over hun kind die de andere ouder online plaatst, is het voor eerstgenoemde mogelijk om een verzoek tot verwijdering te doen.

 

Gezamenlijk gezag
Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben, dan is het plaatsen van foto’s op openbaar toegankelijke pagina’s een belangrijke beslissing die ouders gezamenlijk moeten nemen. Dit in tegenstelling tot foto’s die enkel voor vrienden zichtbaar zijn. Alleen als er schade, hinder of leed van het kind valt te verwachten, dan heeft de ouder die het niet eens is met de foto’s een reden om ook de foto’s die enkel voor vrienden zichtbaar zijn te laten verwijderen.

 

Eenhoofdig gezag
Wanneer er sprake is van een eenhoofdig gezag, dan kan de ouder zonder gezag alleen met toestemming van de ouder met het eenhoofdige gezag foto’s van het minderjarige kind op sociale media plaatsen.

Als je toestemming hebt gegeven, kan je die toestemming altijd intrekken. Dus wanneer een ouder eerst wel toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s door de andere ouder, is het mogelijk voor eerstgenoemde om alsnog deze toestemming in te trekken.

 

Ouder is een bekend iemand
Wanneer een ouder bekend is, is nog meer terughoudendheid vereist. Gezien de belangstelling die bestaat voor het publieke figuur zullen de geplaatste foto’s of ander beeldmateriaal worden blootgesteld aan vele kijkers. Het kind kan hier meteen last van hebben, maar ook op lange termijn. Het belang van het kind dient dus voorop te staan en niet het belang van één van de ouders.

 

Wanneer één van de ouders het niet eens is met een foto van hun kind die door de andere ouder is geplaatst en zij niet in goed overleg tot verwijdering van de foto’s kunnen komen, dan kan de ouder die het niet eens is met de foto’s een verzoek ter verwijdering bij de rechtbank indienen. De rechtbank houdt dan rekening met de gezagskwestie, of de ouder een publiek figuur is, de toestemming en het belang van het kind.

 

Het kind tegenover de ouder(s)

Wanneer het kind jonger is dan vijf jaar, wordt het belang van het kind door de rechtbank bepaald. Als het kind ouder is dan vijf jaar, zou hij of zij in eerste instantie zelf zijn of haar belang kunnen bepalen. Het kind kan zich beroepen op de Europese grondrechten, het portretrecht en de AVG.

 

Europese grondrechten
Het kind kan zich allereerst beroepen op het recht op de bescherming van de privésfeer van het kind. Dit recht staat vastgelegd in artikel 8 EVRM en artikel 16 IVRK. Ouders hebben het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Deze rechten kunnen botsen. Het EVRM kent geen rangorde toe aan de grondrechten. De rechter moet dus elke keer een afweging tussen de rechten maken. Als de grondrechten botsen, wordt in principe het belang van het kind voor het belang en de rechten van de ouders geplaatst.

 

Het portretrecht
Een tweede recht waarop een kind zich kan beroepen is het portretrecht. Een portret is een bijvoorbeeld een afbeelding van iemand, maar kan ook een gelaat van iemand zijn. Indien gesproken kan worden van een portret, heeft de geportretteerde hier een zogenaamd portretrecht op. Artikel 21 van de Auteurswet bepaalt dat een geportretteerde met een redelijk belang zich tegen een publicatie van zijn portret kan verzetten. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld een seksueel belang zijn (zoals bij naaktfoto’s).

 

De AVG
Een laatste beroepsmogelijkheid voor een kind is de AVG. Onder de AVG mogen niet zomaar gegevens over personen worden verwerkt. Een foto van iemand kan hieronder vallen. Artikel 6 lid 1 AVG kent zes AVG-grondslagen. Er moet minimaal worden voldaan aan één van deze grondslagen. Wanneer aan geen van deze grondslagen wordt voldaan, dan mag de foto niet worden geplaatst. Wanneer er wel sprake is van één van deze grondslagen, dan kan het kind een verzoek doen tot gegevenswissing (artikel 17 AVG). Alleen als het kind boven de zestien jaar is, kan hij of zij zelfstandig een verzoek tot verwijdering bij zijn of haar ouders indienen. Bij kinderen beneden de zestien jaar kunnen de ouders opkomen voor het belang van het kind. Maar omdat ouders vaak de foto plaatsen, kan de rechter een bijzonder curator aanwijzen. Deze curator kan dan opkomen voor het kind en het kind zijn belang beschermen.

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!