Allereerst dient te worden benoemd dat de belangen van de kinderen in een echtscheidingsprocedure zo goed mogelijk dienen te worden gewaarborgd. Kinderen worden geconfronteerd met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan en moeten daar een weg in zien te vinden. U kunt een eenzijdig of een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Uw advocaat zal het verzoek tot echtscheiding moeten indienen. 

 

Er zullen veel beslissingen moeten worden genomen over de kinderen. Deze beslissingen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan zal moeten staan wie het gezag uitoefent over de kinderen. Daarnaast zal moeten worden vermeld waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats zullen hebben en hoe de zorg- en opvoedingstaken zullen worden verdeeld. Er zal een omgangsregeling op papier moeten komen, dit is verplicht, omdat er voor de kinderen enige regelmaat moet zijn na de echtscheiding. Er moet dus worden vastgelegd op welke momenten de kinderen bij welke ouder verblijven. U kunt als ouders ook afspraken vastleggen omtrent, voeding, school, sport, medische zorg, verjaardagen en vakanties. U kunt bijvoorbeeld voor co-ouderschap kiezen, dan wonen de kinderen deels bij de moeder en deels bij de vader. Voor co-ouderschap is het wel essentieel dat sprake is van  ouders die goed met elkaar kunnen communiceren. 

 

In het ouderschapsplan zullen ook afspraken moeten worden vastgelegd omtrent de kosten van levensonderhoud van de kinderen, oftewel kinderalimentatie. U kunt er als ouder niet voor kiezen om af te zien van het betalen van kinderalimentatie, aangezien dit verplicht is gesteld in de wet. Kinderalimentatie dient te worden betaald tot uw kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. U kunt als ouder daarentegen wel afzien van partneralimentatie. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. 

 

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van de gerechtigde. Er zal eerst moeten worden bepaalt wat het gezamenlijk netto besteedbaar inkomen was van de ouders gedurende het huwelijk. De gedachte hierachter is dat een kind gewend is aan een bepaalde levensstandaard en dat het kind er niet op achteruit moet gaan door een echtscheiding. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de behoefte van het kind zal bedragen. Vervolgens zal de draagkracht van beide ouders worden bepaald. Deze draagkrachtberekening zal worden gedaan aan de hand van vaste normen (Trema normen). Er zal ook rekening moeten worden gehouden met het kindgebonden budget, de ouder waar het kind staat ingeschreven zal het kindgebonden budget ontvangen. Daarnaast wordt er ook nog rekening gehouden met de zogenoemde zorgkorting. Zorgkorting is de korting die je als ouder krijgt wanneer u omgaat met uw kind, maar uw kind niet bij u staat ingeschreven. De zorgkorting wordt berekend op grond van een bepaald percentage over de behoefte van het kind: dit kan verschillen van 15% tot 35%, afhankelijk van het aantal dagen dat jullie kind of kinderen bij de ouder zal verblijven waar hij of zij niet staat ingeschreven. Bij co-ouderschap is de zorgkorting 35%. U kunt als ouders ook zelf een bedrag aan kinderalimentatie bepalen, belangrijk hiervoor is dat het moet gaan om een redelijk bedrag. 

 

Concluderend staan de belangen van de kinderen altijd voorop in een echtscheidingsprocedure. U dient als ouder zijnde veel beslissingen te nemen over de kinderen. Indien u alle afspraken heeft vastgelegd in een ouderschapsplan, moet u deze beiden ondertekenen. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!