Bij de aankoop van een product bestaat er altijd een wettelijke garantie. Hiernaast bestaat er ook nog  een verkopers- en/of fabrieksgarantie. 

 

Wettelijke garantie

We beginnen met de wettelijke garantie. Wanneer een product niet deugt, heeft u als consument recht op een gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Het ene product gaat langer mee dan het andere, dus er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Wanneer het uw eigen schuld is dat het product niet meer naar behoren is, dan dan heeft u geen recht op een gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Bij verslijting na normaal gebruik heeft u hier ook geen recht op. 

 

Bij de wettelijke garantie heeft u recht op een goed product. Maar wat is nou eigenlijk een goed product?
De aspecten die belangrijk zijn bij beantwoording op deze vraag zijn ten eerste de informatie van de verkoper, het merk, de prijs en of het product nieuw of tweedehands is. In tegenstelling tot wat  de winkels vaak vertellen is het zo dat wanneer u iets in de uitverkoop koopt dit product niet anders is dan wanneer u het niet in de uitverkoop kocht. U heeft te allen tijde recht op een goed product. 

We weten nu welke aspecten kunnen worden getoetst om vast te stellen of een product ‘goed’ is. Maar wanneer is iets niet een goed product? Dit kan het geval zijn wanneer het product niet compleet is, beschadigd is, kapot is of niet werkt en wanneer u er niet mee kunt doen wat de verkoper dan wel fabrikant u heeft verteld. 

 

Indien er binnen 6 maanden na uw aankoop iets mis is met het product, dient de verkoper te bewijzen dat dit uw schuld is. Is er iets mis met uw aankoop na 6 maanden, dan moet u bewijzen dat het niet  aan u, maar aan het product ligt. 

 

Fabrieksgarantie/verkopersgarantie 

Tot zover de wettelijke garantie. Zoals in de inleiding vertelt, bestaan er ook nog de fabrieksgarantie en de verkopersgarantie. Dit zijn aanvullingen op de wettelijke garantie. Deze garantie geldt voor een bepaalde tijd. Gaat een product bijvoorbeeld stuk na 6 maanden na aankoop, maar binnen de garantie, dan hoeft u niet aan te tonen dat het niet uw schuld is. In het garantiebewijs kunt u vinden waar u recht op hebt. Bij problemen met een product moet de verkoper zorgen voor een oplossing en niet de fabrikant. Wanneer de fabrieksgarantie of de verkopersgarantie is verlopen betekent dit niet persé dat ook de wettelijke garantie verlopen is. Hiervan kunt u nog steeds gebruik maken. 

 

U heeft als koper van een product waarschijnlijk meer rechten dan u denkt, omdat de verkoper volgens de wettelijke garantie de eerste 6 maanden dient aan te tonen dat het uw eigen schuld is.  

 

U kunt naar de verkoper van het product gaan om tot een oplossing te komen. Indien de verkoper niet wil meewerken, kunt u via een aangetekende brief een ingebrekestelling sturen. Een ingebrekestelling is een brief waarin u aangeeft dat de wederpartij zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden, doordat hij bijvoorbeeld een niet deugdelijk product heeft geleverd en hier nu niets aan wil doen. Met de ingebrekestelling geeft u de verkoper een laatste kans om voor een oplossing te zorgen. Hierin kunt u een redelijk termijn noemen binnen welke tijd u een oplossing wilt zien. Mocht een partij zich tijdelijk niet, of helemaal niet meer aan de overeenkomst kunnen houden dan is een ingebrekestelling niet verplicht, maar het kan nooit kwaad.

 

Nadat u een ingebrekestelling hebt gestuurd, de gestelde redelijke termijn voorbij is en er is nog geen oplossing tot stand gekomen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Bij het ontbinden zorgt een ongedaanmakingsverbintenis ervoor dat beide prestaties teruggedraaid worden. U geeft het product terug en u eist het geld terug. Indien blijkt dat u schade heeft geleden, kunt u schadevergoeding eisen. Mocht de wederpartij nog niet willen meewerken dan kunt u naar de rechter stappen. Hiervoor kunt u in de meeste gevallen bij de kantonrechter terecht. Let er altijd op dat een rechtszaak geld kost. 

 

Ik heb het bonnetje niet meer…

Bij garantie geldt de kassabon vaak als garantiebewijs. Wanneer u de kassabon kwijt bent, heeft u ook rechten. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u het product in die winkel hebt gekocht. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een bankafschrift, een verklaring van een winkelmedewerker, een scan of foto van de kassabon of via het kassasysteem van de winkel (hierin kunnen aankopen worden teruggezocht). De bewijslast dat u het product in de betreffende winkel hebt gekocht, rust op u. Zorg er dus voor dat u, of de kassabon bewaart, of via bovenstaande voorbeelden uw aankoop kunt bewijzen.

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!