Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid. Bij een erfdienstbaarheid heb je te maken met twee erven, het dienend erf en het heersend erf. Het recht van overpad is gevestigd op het dienend erf ten behoeve van het heersende erf. Wanneer er een recht van overpad is gevestigd zijn het meestal de buren die een recht van overpad hebben op uw erf. 

 

U bent eigenaar van het dienende erf, dat betekent dat u moet dulden dat gebruikers en bezoekers van het heersende erf, zich via de grond van uw erf heen en terug naar het heersende erf begeven. Een voorbeeld hiervan is dat uw buren over uw erf heen mogen lopen. Bij het recht van overpad maak je dus gebruik van de grond van iemand anders. 

 

Het recht van overpad wordt voornamelijk gevestigd als de openbare weg anders niet te bereiken is, of als uw buren op een andere manier hun stuk grond niet goed kunnen bereiken. Als u bij de koop van uw huis hebt gezien dat in het kadaster het recht van overpad is opgenomen, moet u uw buren toegang verlenen tot uw erf. Is het recht van overpad is opgeschreven in een akte en vervolgens ingeschreven in het kadaster? Dan kunt u in deze akte precies nalezen wat het recht van overpad in uw situatie precies inhoudt. In deze akte kan bijvoorbeeld staan dat uw buren slechts over uw erf mogen lopen, of fietsen of dat zij ook met de auto over uw pad mogen rijden. 

 

Als er onderhoud nodig is voor het pad op uw erf, kunt u de buren hiervoor een vergoeding vragen. De buren moeten deze vergoeding dan aan u betalen. Uw buren hebben daarentegen de verplichting om de erfdienstbaarheid op uw erf op de minst bezwarende manier uit te voeren.