Indien u merkt dat u niet meer in staat bent om uw schulden af te betalen kunt u via de gemeente vragen om hulp, de zogeheten schuldhulpverlening. De gemeente is verplicht u te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. De gemeente heeft bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen. Als u aan deze voorwaarden voldoet dan kan de gemeente een minnelijk traject starten. Wanneer u zich aanmeldt bij de gemeente, moeten zij binnen 4 weken een eerste gesprek met u inplannen. U kunt in aanmerking komen voor de schuldhulpverlening als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u hebt schulden waar u zelf niet uitkomt, u bent 18 jaar of ouder, u staat ingeschreven in de gemeente en u heeft een inkomen.

 

Na het eerste gesprek zal een schuldhulpverlener u begeleiden in het traject. U krijgt advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in kaart. In dit zogeheten minnelijke traject. De schuldhulpverlener maakt een plan om van al uw schulden af te komen. Uw schuldhulpverlener probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers en doet een financieel voorstel aan de schuldeisers. Indien de schuldeisers akkoord gaan dan kun je gaan aflossen en dan wordt het restant van de schulden na drie jaar kwijtgescholden. De schuldeisers zijn niet verplicht om mee te werken aan dit voorstel, indien zij niet allemaal mee willen werken dan kan er geen minnelijk traject gestart worden.

 

Indien het minnelijke traject niet lukt is er nog de optie om de rechter te vragen om toelating tot de wettelijke schuldsanering. Uw schuldhulpverlener kan u helpen met deze aanvraag. Tijdens dit traject krijgt u een bewindvoerder aangesteld. Deze controleert gedurende het traject of u de afspraken nakomt die er gemaakt zijn en of u zich aan de plichten in dit traject houdt. U moet al het geld dat u meer verdient dan het ‘vrije bedrag’ overmaken op een rekening waar de schulden van afgelost zullen worden. U moet veranderingen in uw persoonlijke situatie melden. U heeft inspanningsplicht om zoveel mogelijk geld te verdienen en u mag geen nieuwe schulden maken. Indien u zich gedurende 3 jaar lang aan alle afspraken houdt, kan uw bewindvoerder de rechter adviseren om u een schone lei te geven. Al uw schulden worden dan kwijtgescholden.