De bank wil een hypotheekrecht op de lening die zij aan u verstrekken. De bank wil namelijk zekerheid, omdat de bank wil dat het door u geleende geld ook daadwerkelijk door u wordt terugbetaald. 

 

Een hypotheekrecht kan worden gevestigd op registergoederen. Registergoederen zijn alle  onroerende zaken en sommige roerende zaken die registergoederen zijn. Een onroerende zaak is de grond en alles wat duurzaam met de grond is verenigd. Een huis is duurzaam met de grond verenigd en wordt daarom ook beschouwd als onroerend goed. Andere voorbeelden van onroerende goederen zijn een fabriek of een bedrijfspand. Ook bouwwerken die bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven worden sinds enkele jaren aangemerkt als onroerende zaken. Een voorbeeld hiervan is een stacaravan en een portacabin. 

 

Als u tot de conclusie bent gekomen dat er sprake is van een onroerende zaak en u wilt graag een hypotheekrecht laten vestigen door de bank, dan zijn er drie voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet beschikkingsbevoegd zijn, dit betekent dat u eigenaar moet zijn van bijvoorbeeld het huis of van de grond. Daarnaast moet er een geldige titel zijn, dit is de hypotheekakte. Een hypotheekakte is een notariële akte. Tot slot moet er worden geleverd, dat houdt in dat de hypotheekakte moet worden ingeschreven in het openbare register. 

 

U moet als koper maandelijks een gedeelte van de hypothecaire lening aflossen. Als u uw betalingsverplichting niet nakomt dan bent u in verzuim en heeft de bank het recht van parate executie. De bank mag het huis dan zonder tussenkomst van de rechter verkopen en met de opbrengst daarvan mag de bank zijn eigen vordering voldoen. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!