Een vereniging is een rechtsvorm die u kunt kiezen bij het starten van een bedrijf. Het oprichten van een vereniging is vooral een passende optie als u een gemeenschappelijk doel wilt beogen in samenwerking met andere mensen. De winst mag dus niet verdeeld worden onder de leden van de vereniging. 

Er zijn twee soorten verenigingen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn opgericht bij notariële akte. Dit is een akte opgesteld door een notaris. Daarnaast moet deze vereniging ingeschreven staan in het Handelsregister. Zolang deze vereniging niet in het Handelsregister staat ingeschreven, is iedere bestuurder met zijn privévermogen aansprakelijk. Na inschrijving zijn zij dus niet meer aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Te denken valt aan wanbestuur.
Het voordeel van het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is dat zo’n vereniging dezelfde rechten en verplichtingen kan aangaan als een burger. Een voorbeeld hiervan is dat zo’n vereniging een geldlening kan aangaan.
Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Ook als je geen notariële akte hebt, kan het zinvol zijn om de vereniging in te laten schrijven in het Handelsregister, omdat daarmee de aansprakelijkheid van bestuurders kan worden voorkomen.

Een vereniging bestaat uit minimaal twee leden. Een vereniging heeft een ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering mogen beslissingen worden genomen over de vereniging. Elk lid van de vereniging heeft meestal één stem tijdens deze ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering wordt ook het bestuur benoemd. 

Het is niet per definitie verboden om winst te maken voor een vereniging. De voorwaarde die geldt ten opzichte van het maken van winst is dat deze winst gebruikt moet worden om het doel van de vereniging te bewerkstelligen.