COVID-19

Door het coronavirus heeft premier Rutte veel maatregelen moeten nemen. Om verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen, is er op dit moment sprake van een lockdown. Veel mensen zitten thuis en zijn op elkaar aangewezen. Dit kan zorgen voor spanningen in de relationele sfeer. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators verwacht daarom een echtscheidingspiek na de coronacrisis.

 

Een verzoek om partneralimentatie

Als er sprake is van een echtscheiding kan één van beide echtgenoten een verzoek om partneralimentatie indienen bij de rechter. Bij de beoordeling van dit verzoek kijkt de rechter naar financiële aspecten, maar bijvoorbeeld ook naar het niet-financiële aspect: grievend gedrag. Dit is van belang, omdat grievend gedrag er in uitzonderlijke gevallen toe kan leiden dat de ex-echtgenoot geen recht heeft op partneralimentatie.  

 

Grievend gedrag

Maar wat is grievend gedrag precies? Grievend gedrag is eigenlijk een ander woord voor wangedrag. Te denken valt aan beschuldigingen van alcoholmisbruik, kindermishandeling of negatieve uitlatingen richting de werkgever. Niet elke vorm van wangedrag is aanleiding om een verzoek om partneralimentatie af te wijzen. Wanneer is het wangedrag dermate grievend dat de ex-echtgenoot het recht op partneralimentatie voor altijd verspeelt? Een antwoord op deze vraag staat niet in de wet. Het antwoord op deze vraag is te vinden in eerdere uitspraken van rechters, de jurisprudentie. De rechter kijkt bij het beoordelen van grievend gedrag onder andere naar de aard van eventuele beschuldigingen, de betrokkenheid van derden, de gevolgen van het gedrag en eventuele strafprocessen tegen de ex-echtgenoot. Of inderdaad sprake is van grievend gedrag hangt dus af van de omstandigheden van het concrete geval. 

 

Gevolgen

Bij de beoordeling van grievend gedrag kijkt de rechter naar veel feiten en omstandigheden. Dit doet hij op een terughoudende manier. Een echtscheiding gaat namelijk vaak gepaard met de nodige emoties en de uiteindelijke beslissing is onherroepelijk. Als er sprake is van grievend gedrag kan het verzoek om partneralimentatie worden afgewezen. Een bestaande alimentatieverplichting kan worden gematigd of beëindigd. Of een ex-echtgenoot recht heeft op partneralimentatie, hangt dus af van verschillende omstandigheden en wordt per concreet geval bepaald.

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!