Over ons

Rechtswinkel Leeuwarden is in 2017 opgericht door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting heeft ten doel het kosteloos bieden van juridische hulpverlening en al hetgeen daarmee samenhangt door studenten rechtsgeleerdheid aan alle bewoners in de provincie Friesland, onder andere door het organiseren van een juridisch spreekuur. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

ANBI Status

De stichting Rechtswinkel Leeuwarden is gevestigd te Leeuwarden.

 

RSIN: 857768967

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

T. J. T. van Huisstede, voorzitter

V. de Grijs, algemeen bestuurslid

I. van Wieren, secretaris

H. J. Ebbers, penningmeester

 

 

Het bestuur en de medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting Rechtswinkel Leeuwarden zal jaarlijks haar jaarverslag deponeren in het handelsregister.