Over ons

Rechtswinkel Leeuwarden is in 2017 opgericht door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting heeft ten doel het kosteloos bieden van juridische hulpverlening en al hetgeen daarmee samenhangt door studenten rechtsgeleerdheid aan alle bewoners in de provincie Friesland, onder andere door het organiseren van een juridisch spreekuur. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Onze werkzaamheden
Rechtswinkel Leeuwarden is een stichting dat door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen is opgericht in 2017. Wij hebben als doel om mensen met een juridisch vraagstuk zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren. Dit bereiken wij, met het oog op minder vermogende cliënten, door een laagdrempelig en kosteloos advies te verstrekken. De adviezen worden geschreven aan de hand van een (inloop)spreekuur. Ook kunnen cliënten ons telefonisch, of per e-mail, bereiken. Wij willen met onze adviezen ervoor zorgen dat het geschil van onze cliënten niet uitloopt op een gerechte procedure.

Hoe verkrijgen wij inkomsten? 
Wij zijn een stichting op vrijwillige basis. Dit houdt in dat wij voor onze werkzaamheden geen inkomen ontvangen. Wij verkrijgen inkomsten doordat tevreden cliënten een vrijwillige donatie doen via onze donatie-link. Deze link wordt iedere eerste dag van de maand gepost op onze social media kanalen. Ook schrijven wij altijd onder ieder advies een klein kopje met de vraag of de client een vrijwillige donatie wil doen indien hij/zij tevreden is.
Daarnaast krijgen wij jaarlijks een subsidie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen toegekend. Onze inkomsten worden beheerd door onze penningmeester (die tevens lid is van het bestuur). Verder worden de inkomsten besteed voor: presentjes voor onze gastsprekers, presentjes wanneer (bestuur)leden stoppen, merchandise zoals flyers/posters.

Uitgeoefende activiteiten 

De recente activiteiten van de Rechtswinkel bestaat uit het verstrekken van gratis juridisch advies aan mensen die langskomen met een juridische vraag. Ons team bestaat uit rechtenstudenten. Mensen kunnen bij ons terecht met vragen over alle rechtsgebieden. Veel voorkomende rechtsgebieden waarop wij advies verlenen zijn arbeidsrecht, huurrecht, familierecht en consumentenrecht. Om de juridische kennis binnen het team van onze rechtswinkel te vergroten, organiseren we diverse activiteiten. Zo werken wij samen met lokale advocatenkantoren waar wij de door ons verstrekte adviezen bespreken. Ook organiseren wij eens in de drie maanden een gastlezing of een andere activiteit. Onlangs heeft ons team een gastlezing over arbeidsrecht mogen bijwonen en er staan nog onder andere gastlezingen over familierecht en huurrecht op de agenda.

Om het bereik van onze stichting te vergroten, worden er samenwerkingen met andere maatschappelijke organisaties onderhouden. Door deze samenwerkingen stromen er nieuwe cliënten binnen en kunnen wij deze beter ondersteunen en eventueel doorverwijzen.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze diensten op een goed niveau aangeboden worden.

ANBI Status

De stichting Rechtswinkel Leeuwarden is gevestigd te Leeuwarden.

RSIN: 857768967

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

J.R. Hofland, voorzitter

D.K. Groenevelt, algemeen bestuurslid

M.J. Van de Ven, secretaris

L.E. Schonenburg, penningmeester

Het bestuur en de medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting Rechtswinkel Leeuwarden zal jaarlijks haar jaarverslag deponeren in het handelsregister.

Balans en staat van baten en lasten (met toelichting)

Balans: Balans 2022

Staat van baten en lasten incl. toelichting:  Baten_Lasten 2022