Op het moment dat er een boek wordt verkocht in een winkel, of schoenen online besteld worden is er sprake van een koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper. Wanneer er sprake is van een koopovereenkomst kan het recht van reclame voor de verkoper een rol spelen. 

 

Wanneer er een koopovereenkomst gesloten is ontstaan er verschillende plichten. De verkoper heeft de plicht om een bepaalde zaak af te leveren en de koper heeft de plicht om hiervoor te betalen. Het kan voorkomen dat de koper niet betaald, dan komt de verkoper zonder geld en zonder goederen te zitten. Dit is natuurlijk een erg vervelende situatie en daarom kan het recht van reclame daarbij helpen. Het recht van reclame is ook wel een ‘terugvorderingsrecht’. Dit houdt in dat u de afgeleverde zaak terug zou kunnen krijgen.

 

Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil de verkoper een geslaagd beroep doen op het recht van reclame. Het moet gaan om een afgeleverde zaak en een roerend goed. Bij roerende zaken moet u denken aan zaken die niet aan de grond verbonden zitten en op zichzelf verplaatst kunnen worden. Denk aan het boek of de schoenen. Daarnaast moet het goed wat de koper heeft gekocht nog in dezelfde staat zijn als op het moment van de aankoop.

 

Wanneer de koper bijvoorbeeld meerdere boeken heeft verkocht heeft de verkoper dus de mogelijkheid om deze boeken op te eisen als de koper de koopprijs niet betaald. Wanneer de koper slechts een gedeelte van de koopprijs heeft betaald, kan de verkoper dus ook maar een gedeelte terugvorderen. De verkoper heeft daarnaast de mogelijkheid om bijvoorbeeld alle boeken terug te vorderen en het gedeelte van de koopprijs die de koper wel al heeft betaald vervolgens terug te geven. 

 

De verkoper heeft dus met het recht van reclame een sterk recht. Toch zijn er wel strenge vervaltermijnen, waardoor de verkoper niet eeuwig de tijd heeft om het recht van reclame tegen u als koper in te dienen. Er zijn twee vervaltermijnen. Een vervaltermijn van zes weken en een vervaltermijn van 60 dagen. 

 

Om een voorbeeld te geven van de termijn van 6 weken: als u afspreekt met de verkoper dat u de prijs van de boeken moet betalen op 15 februari, dan begint de vervaltermijn van zes weken te lopen vanaf 15 februari. 

 

Als u geen uiterlijke betaaldatum heeft afgesproken met de verkoper dan begint de vervaltermijn te lopen als het goed is geleverd. Als de boeken op 15 februari zijn geleverd, dan vervalt het recht van reclame voor de verkoper 60 dagen na 15 februari.