Wanneer u gaat samenwonen gebeurt er wettelijk gezien niks. Bij bijvoorbeeld het huwelijk zijn er wettelijke regelingen die automatisch intreden na de huwelijksvoltrekking. Bij samenwonen is dit niet het geval. Dit betekent echter niet dat er geen juridische gevolgen kunnen zijn. 

U kunt een samenlevingscontract opstellen wanneer u gaat samenwonen. Dit is een contract waarin u afspraken met elkaar maakt over het samenwonen. Denk hierbij aan afspraken over de verdeling van de kosten van de huishouding en daarnaast afspraken over welke kosten er überhaupt onder de gezamenlijke huishouding vallen. Het is niet verplicht om een samenlevingscontract op te stellen, maar dit is wel handig voor het geval er onenigheden ontstaan binnen de huishouding. Als er geen samenlevingscontract is opgesteld, dan heeft u geen verplichtingen en rechten tegenover elkaar. U kunt het samenlevingscontract zowel voor als tijdens de periode van samenwonen opstellen. Wanneer u het contract opstelt voordat u daadwerkelijk samenwoont, dan geldt als ingangsdatum de dag waarop u samen gaat wonen. 

Daarnaast kunt u ook afspraken maken voor na het samenwonen. Het kan voorkomen dat u het samenwonen wilt beëindigen door bijvoorbeeld een breuk in de relatie of wanneer iemand overlijdt. Ook voor deze situaties is het verstandig om enkele afspraken op papier te hebben. Vragen over van wie het huis is en de goederen die in het huis staan, heb ik recht op kinderalimentatie (als er een kind bij betrokken is) en heb ik recht op de ander zijn ouderdomspensioen zijn vragen die dan aan de orde kunnen komen.  

In beginsel mag u er zelf voor kiezen hoe u het samenlevingscontract wilt vormgeven. Het is mogelijk dit via de notaris te doen, maar u heeft ook de optie om dit zelf op te stellen met degene met wie u gaat samenwonen.

Het aangaan van een samenlevingscontract bij de notaris levert een voordeel op wanneer er iemand overlijdt die partij is bij het contract. Wanneer u graag recht wilt hebben op het pensioen van de ander, dan is het verplicht dat u het samenlevingscontract heeft op laten stellen bij een notaris. Daarnaast kan het zo zijn dat bepaalde banken graag willen dat u dit contract heeft geregeld bij een notaris. Dit is een stukje zekerheid voor de banken. Zij kunnen op grond hiervan bepalen of zij een hypotheeklening aan u gaan verschaffen. Als laatste is het zo dat wanneer één van de partijen zich niet zou houden aan het contract, het contract dat door een notaris is opgesteld sterker van kracht is. Er is namelijk een derde, onafhankelijk partij betrokken geweest bij het opstellen hiervan.

Wanneer de relatie stuk loopt en u wilt een samenlevingscontract verbreken, dan is dit juridisch eenvoudig en vaak kosteloos. U hoeft het contract alleen te ontbinden. Daarvoor hoeft u niet naar de notaris en hoeft u ook geen procedure bij de rechtbank te doorlopen, waardoor u geen mediator of advocaat hoeft in te schakelen. In principe loopt het contract zolang de samenleving duurt. Vaak is het voldoende om fysiek de samenleving te verbreken (bijvoorbeeld een verhuizing). Bent u nog niet verhuisd maar wilt u uw samenlevingscontract formeel en/of eenzijdig ontbinden? Stuur dan uw partner een aangetekende brief.

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!