Volmacht is een vorm van vertegenwoordiging. Door de volmacht krijgt de persoon aan wie u deze volmacht verleend de bevoegdheid om in uw naam rechtshandelingen te verrichten. Hij kan dus de auto kopen in uw naam. Er is dus sprake van een ‘tussenpersoon’. 

 

Er zijn verschillende soorten volmacht. De algemene en de bijzondere volmacht. Van algemene volmacht is sprake indien het voor de tussenpersoon is toegestaan om alle rechtshandelingen namens de volmachtgever te verrichten, dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een persoon last begint te krijgen van dementie. Een bijzondere volmacht wordt verleend voor het verrichten van een vooraf bepaalde specifieke situatie. De bijzondere volmacht kan handig zijn voor bijvoorbeeld het kopen van een auto, zoals eerder genoemd.

 

Een volmacht wordt verleend om rechtshandelingen namens een ander te verrichten. De tussenpersoon verricht geen rechtshandelingen voor zichzelf maar voor u. De rechtshandelingen treffen dus u als volmachtgever. De tussenpersoon valt er als het ware tussenuit. 

 

Het kan zijn dat degene aan wie u de volmacht verleend hebt, niet handelt binnen de gegeven volmacht, oftewel de grenzen van de volmacht. Stel de tussenpersoon mocht van u een auto kopen tot een bepaald bedrag, maar de tussenpersoon koopt een veel duurdere auto. De tussenpersoon doet dit dan wel in uw naam. Het uitgangspunt is dan dat de tussenpersoon instaat voor de schade die eventueel geleden is bij de verkoper van de auto. In sommige gevallen kunt u wel gebonden zijn aan de overeenkomst die door de tussenpersoon is aangegaan. Het kan namelijk zijn dat de wederpartij wordt beschermd indien hij redelijkerwijs mocht aannemen dat er wel een toereikende volmacht was en dit gebaseerd is op een handeling of gedraging van u als volmachtgever. Het kan ook nog zo zijn dat u het niet erg vindt dat de tussenpersoon deze duurdere auto heeft gekocht, ook al lag dit niet binnen de toereikende volmacht. U kunt dan de overeenkomst bekrachtigen, waardoor deze gewoon geldig is.

 

Een bijzondere volmacht eindigt nadat de handeling waarvoor zij is verleend is verricht. Een volmacht eindigt daarnaast in ieder geval door het overlijden van de volmachtgever of gevolmachtigde.