Bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst moet je er als werknemer allereerst erop letten dat de volgende punten zijn opgenomen in het contract: de naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer, de plaats waar de werknemer werkt, de functie of het soort werk van de werknemer, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, hoeveel uur de werknemer werkt, de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald, de hoogte van de vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen, de duur van de opzegtermijn, de cao die van toepassing is. Daarnaast kan er eventueel nog opgenomen worden: de lengte van uw proeftijd, de pensioenregeling, het concurrentiebeding. 

 

Ten tweede moet je er als werknemer er op letten met wat voor contract je te maken hebt. Er bestaat een contract voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Bij een contract voor onbepaalde tijd is er geen einddatum, de werknemer heeft dan een vaste dienstbetrekking bij de werkgever. De andere mogelijkheid is het contract voor bepaalde tijd, hier is wel een einddatum voor het contract opgenomen. Hier moet je er op letten dat het contract van onbepaalde tijd over kan gaan in een contract van bepaalde tijd. Als werknemer heb je recht op een vast contract wanneer je drie tijdelijke contracten hebt gehad bij dezelfde werkgever of drie jaar of langer werkzaam bent bij dezelfde werkgever.

 

De proeftijd is ook van belang, deze geldt voor beide partijen. Tijdens deze periode kan de werknemer of de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. De volgende termijnen gelden bij de proeftermijn: geen proeftermijn bij een contract van 6 maanden of korter, maximaal 1 maand bij een contract langer dan 6 maanden of een contract zonder duidelijke einddatum en maximaal 2 maanden bij een contract van 2 jaar of langer of een contract van onbepaalde tijd. 

 

Wanneer je als werknemer niet meer voor de werkgever wil werken is de opzegtermijn van belang. In een contract van onbepaalde tijd moet er in de arbeidsovereenkomst aangegeven zijn wat de opzegtermijn is, wanneer dit er niet in staat dan is het handig om de cao te raadplegen. Voor een contract van bepaalde tijd moet er ook in de arbeidsovereenkomst gekeken worden voor de termijn. Is er geen termijn opgenomen voor het beëindigen? Dan eindigt het contract van rechtswege op de afgesproken einddatum en is er geen mogelijkheid om eerder op te zeggen.

 

Er moet ook gelet worden op de cao, dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld. De afspraken tussen werkgever en werknemer mogen nooit slechter zijn dan wat er in de cao staat, vergelijk het arbeidscontract dus altijd met de cao die van toepassing is.

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!