Disclaimer

Stichting Rechtswinkel Leeuwarden is een organisatie gedreven door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die voldoen aan de door ons vooraf vastgestelde voorwaarden, waaronder het in bezit zijn van de propedeuse Nederlands Recht. Hiermee wil de stichting de kwaliteit van het advies garanderen. Daarnaast werkt de stichting samen met meerdere advocaten en advocatenkantoren om haar te ondersteunen. Desalniettemin blijft de stichting een studentenorganisatie die op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het gegeven advies dan wel voor de door de stichting opgestelde brieven. Aan het advies en de opgestelde brieven kunnen geen rechten worden ontleend.