Blogs

Elke maand publiceren wij een blog over een maatschappelijk probleem of een onderwerp waarover wij veel vragen krijgen. Veel leesplezier!

Door op de titel van de blog of het gelinkte woord in de inleiding te klikken, komt u op de pagina waar u de blog kunt lezen. 

 

Blogs per rechtsgebied

Voor de blogs over het arbeidsrecht klikt u hier.

Voor de blogs over het civiele recht klikt u hier.

Voor de blogs over het erfrecht klikt u hier.

Voor de blogs over het ondernemingsrecht klikt u hier.

Voor de blogs over het personen- en familierecht klikt u hier.

Voor de blogs over het staatsrecht klikt u hier.

Voor de blogs over het strafrecht klikt u hier.

 

Alle blogs

Onrechtmatige daad (oktober 2021)

We hebben allemaal wel eens dat knalgele bord in de supermarkt gezien met de tekst ‘’Pas op gladde vloer!’’ Uiteraard dient dit bord ter waarschuwing, maar er zit meer achter. Middels dit bord sluit de supermarkt namelijk aansprakelijkheid voor eventuele schade uit. Hoe zit dat precies? Dat leest u in deze blog.

 

Strafbeschikking (september 2021)

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen door het geven van een strafbeschikking. De straf die het Openbaar Ministerie kan opleggen is bijvoorbeeld een taakstraf, geldboete of schadevergoeding. Dit gaat allemaal zonder tussenkomst van de rechter. Wilt u weten wat een strafbeschikking inhoudt en wat de gevolgen van een strafbeschikking zijn? Klik dan hier.

 

Het opzeggen van een huurovereenkomst bij woonruimtes (augustus 2021)

De meest voorkomende zaken die de Rechtswinkel binnenkrijgt, zijn huurzaken. Om enigszins duidelijkheid te scheppen over het huurrecht, gaan wij in deze blog in op enkele facetten van huur. Het onderwerp voor deze maand is de opzegging van het tijdelijke huurcontract betreffende een woonruimte. Op welke wijze werkt de wettelijke opzegging en in hoeverre valt daarvan af te wijken?

 

De oprichting en de aansprakelijkheid van een maatschap (juli 2021)

Wilt u een maatschap oprichten, maar is het voor u nog niet helemaal duidelijk wat hier allemaal bij komt kijken? Lees dan deze blog voor meer informatie.

 

Verzekeringsrecht (juli 2021)

Verzekeringsovereenkomsten: iedereen heeft ze gesloten. Velen weten niet dat er bijzondere regels gelden voor deze overeenkomsten. De verzekeringsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:925 BW. In deze blog worden er twee belangrijke plichten van de verzekeringnemer, te weten de mededelingsplicht en de medewerkingsplicht, behandeld.

 

Recht van reclame (juli 2021)

Bij het recht van reclame zult u in eerste instantie denken aan de reclames die u voorbij ziet komen op televisie, maar daar heeft het recht van reclame niets mee te maken. In deze blog wordt uitgelegd wat het recht van reclame is en wanneer de verkoper hier een beroep op kan doen.

 

Hoe komt u van uw schuld(en) af? (juli 2021)

U merkt dat het niet meer lukt om uw persoonlijke schulden af te betalen. Hier kunt u hulp voor krijgen. Welke stappen u kunt ondernemen om hulp te kunnen krijgen zullen in deze blog worden besproken.

 

Volmacht (juni 2021)

Het kan voorkomen dat u niet altijd zelf aanwezig kan zijn om bepaalde overeenkomsten te sluiten. Stel: u bent voor een lange tijd in het buitenland, maar wil graag een nieuwe auto kopen voor als u terugkomt in Nederland. U kunt er dan via een volmacht voor zorgen dat een andere persoon deze auto koopt op uw naam. Maar hoe werkt dit precies? Dat leest u in deze blog.

 

Aanvaarden van de nalatenschap (juni 2021)

Wanneer een van uw geliefden overlijdt, zal dit mentaal al zwaar genoeg zijn. Desondanks moet er ontzettend veel geregeld worden. Indien u erfgenaam bent, is het verstandig om precies te weten wat u wel en niet kunt doen met de bezittingen van de overledene. In deze blog wordt er ingegaan op handelingen die nodig zijn voor de verdeling van de  nalatenschap. Wat moet men doen met de nalatenschap en wat moet men vooral niet doen?

 

Ontslag op staande voet (juni 2021)

“U bent met staande voet ontslagen”. Dit klinkt heftig en dat kan het ook zijn. Bij ontslag op staande voet weet de werknemer vooraf niets over het ontslag en is de werknemer per direct ontslagen. Er bestaat geen opzegtermijn. Wat houdt het allemaal precies is en wat zijn de gevolgen voor zowel de werknemer als voor de werkgever? In deze blog leest u meer over het ontslag op staande voet.

 

Oprichten van een vereniging (juni 2021)

Veel  mensen zijn, zonder dat ze hier bewust bij stilstaan, lid van een vereniging.. Denk hierbij aan een sportclub, een studievereniging of een buurtvereniging. Maar hoe zit zo’n vereniging nou in elkaar en hoe wordt zoiets opgericht? In deze blog komt u meer te weten over het ontstaan van een vereniging.

 

Het recht van overpad (mei 2021)

Bij het kopen van uw huis ziet of hoort u dat er een recht van overpad is gevestigd op uw erf. Wat dit recht van overpad nu precies voor u betekent wordt in deze blog nader voor u uiteengezet.

 

Opschorting en ontbinding (mei 2021)

Indien u een overeenkomst bent aangegaan en de wederpartij komt de afspraken niet na, welke mogelijkheden heeft u dan met betrekking tot het recht? In deze blog zal besproken worden wat opschorting en ontbinding is en aan welke vereisten voldaan moet worden wilt u hier een rechtsgeldig beroep op doen.

 

Echtscheiding en kinderen (mei 2021)

Voor veel mensen is het onduidelijk wat er allemaal dient te worden geregeld in een echtscheidingsprocedure met kinderen. In deze blog zal kort uiteengezet worden welke zaken geregeld dienen te worden omtrent de kinderen inzake een echtscheidingsprocedure.

 

Bewind (mei 2021)

In de maatschappij komt het regelmatig voor dat iemand boven de 18 jaar is maar niet zelfstandig zijn eigen geldzaken kan regelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld psychische problemen of ziekte. In zo’n geval biedt ons recht een oplossing, namelijk bewind. Maar hoe wordt dit geregeld en wat zijn de gevolgen? U leest het in deze blog.

 

Noodweer binnen het strafrecht (april 2021)

Soms is het gebruik van geweld gerechtvaardigd en dus niet strafbaar. Te denken valt aan een situatie waarin verdediging de enige mogelijkheid is om een agressieve aanval te stoppen. Er wordt dan ook wel gesproken van noodweer. Een beroep op noodweer slaagt pas als er aan vijf wettelijke vereisten is voldaan. Wilt u weten welke vijf vereisten dit zijn? U vindt de vereisten in deze blog.

 

Levenstestament (april 2021)

Veel mensen laten tegenwoordig een levenstestament opstellen. Het woord “levenstestament” klopt eigenlijk niet helemaal. Een testament doet namelijk vermoeden dat er sprake is van een regeling die pas ingaat na uw overlijden. Een levenstestament is echter bedoeld voor tijdens uw leven. Als er iets gebeurt waardoor u uw eigen zaken niet meer goed kunt regelen, kunt u in uw levenstestament een zogenaamde vertrouwenspersoon aanwijzen die uw belangen behartigt. Zo houdt u de regie in handen.

 

Algemene voorwaarden (april 2021)

Iedereen kent ze wel: de kleine lettertjes bij een aankoop. Ze zijn alom aanwezig, bij online aankopen,  arbeidsovereenkomsten en bij overeenkomsten tot opdracht. Echter, algemene voorwaarden gelden vaak als een aparte categorie waarvoor specifieke regels gelden. Een ondernemer die veelal dezelfde soort overeenkomsten sluit, zal om tijd en kosten te besparen de voorwaarden van tevoren opstellen. Deze voorwaarden worden als het ware ‘’copy-paste’’ van toepassing verklaard in een overeenkomst, in mogelijkerwijs kleine lettertjes.

 

Hypotheekrecht (april 2021)

Wanneer u een huis wilt kopen heeft u hiervoor vaak financiering nodig. U sluit dan een hypothecaire lening af bij de bank. De bank vestigt dan een hypotheekrecht op het huis. In deze blog wordt kort uitgelegd waar het hypotheekrecht op kan worden gevestigd en wat het hypotheekrecht met zich mee brengt.

 

Wajong-uiterking (02-04-2021)

Heeft u een ziekte of een handicap, bent u nog niet 18 jaar oud en is de kans klein dat u in de toekomst zult kunnen gaan werken? Of bent u tussen de 18 en 30 jaar, volg of volgde u een opleiding, krijg of kreeg u in die tijd een ziekte of handicap en is de kans klein dat je in de toekomst niet kunt werken? Wellicht heb je het recht op een Wajong-uitkering. In deze blog leest u meer informatie hierover.

 

Burenrecht (maart 2021)

Of u nu in een stad of in een dorp woont, in een rijtjeshuis of in een vrijstaand huis, iedereen heeft buren. De een treft het met zijn of haar buren, terwijl het bij een ander wel eens kan botsen onderling. Wat zijn de rechten en plichten die je hebt als buren op grond van het geldende recht in Nederland? U leest het in deze blog.

 

Echtscheidingsprocedure (maart 2021)

Voor veel mensen is het onduidelijk wat er allemaal dient te worden geregeld in een echtscheidingsprocedure met kinderen. In onderstaande blog zal kort uiteengezet worden welke zaken geregeld dienen te worden omtrent de kinderen inzake een echtscheidingsprocedure.

 

De avondklok (maart 2021)

Afgelopen vrijdag, 26 februari 2021, oordeelde het Hof in hoger beroep over de avondklok. Maar wat ging er aan deze zaak vooraf, en wat betekent deze uitspraak van het hof? U leest het in deze blog.

 

WW-uitkering (februari 2021)

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos bent of wordt, dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Dit is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen op te vangen. Wanneer u recht hebt op een WW-uitkering of verder informatie hierover, leest u in deze blog.

 

Een onderneming starten (februari 2021)

U wilt een onderneming starten maar weet niet goed welke rechtsvorm daar het beste bij zal passen. Het hangt natuurlijk allemaal af van uw specifieke situatie en daarom zal er per rechtsvorm gekeken worden wat de belangrijkste kenmerken van die rechtsvorm zijn. De rechtsvormen die in deze blog zullen worden besproken, zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vereniging, de stichting, de coöperatie, de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

 

Een samenlevingscontract (februari 2021)

Gaat u samenwonen? Hartstikke leuk! Dit is natuurlijk een erg drukke en spannende periode: verhuisdozen inpakken, het nieuwe huis inrichten etc. Maar wat zijn nou de gevolgen hiervan op juridisch gebied? U leest het in deze blog

 

Gemeenschap van goederen (februari 2021)

In het huwelijksbootje stappen heeft veel gevolgen voor het desbetreffende koppel. Het is een feestelijke aangelegenheid waar ontzettend veel geregeld voor moet worden: de uitnodigingen, de locatie, het feest en nog vele andere dingen. Ook brengt het huwelijk veel juridische gevolgen met zich mee. Een belangrijk gevolg is de gemeenschap van goederen: wat komt hier precies bij kijken? U leest het in deze blog.

 

Het delen van foto’s op Social Media door de ouder(s) (januari 2021)

Social Media is momenteel erg populair, zowel bij jong als bij oud. Het delen van content is de afgelopen jaren steeds gemakkelijker geworden. Wanneer iets in iemand zijn of haar leven is gebeurd, zet hij of zij het gemakkelijk op een bijvoorbeeld Facebook. Iedereen is dan tegelijk van hetzelfde op de hoogte. Tegenover de voordelen staan ook nadelen. Zo is het bereik van de content vaak groter dan gewenst. Content kan voor ‘vrienden’ worden geplaatst, maar ook openbaar. Gebruikers van de sociale media zijn zich niet altijd bewust van de verschillende mogelijkheden. Ook kan de content door iedereen worden opgeslagen. Online content is daarom lastig te beheersen. Deze week een blog over hoe het zit wanneer ouders content plaatsen over hun minderjarige kind. In deze blog geven wij u antwoord op de vraag of het plaatsen is toegestaan wanneer één van de ouders het hier niet mee eens is en wat het kind zelf hiertegen kan doen

 

De arbeidsovereenkomst (januari 2021)

Wanneer je als werknemer een arbeidsovereenkomst gaat tekenen, waar moet je dan rekening mee houden?  U leest het in deze blog

 

Garantie (januari 2021)

Het komt vaak voor. U koopt bijvoorbeeld een kledingstuk en na een week blijkt dat dit kledingstuk al kapot is. U gaat terug naar de winkel in de hoop dat ze er iets aan willen doen. Is de winkel verplicht hier iets mee te doen? In deze blog kunt u lezen waartoe de winkel verplicht is en dus wat uw rechten zijn.

 

Partneralimentatie (januari 2021)

Door het coronavirus heeft premier Rutte veel maatregelen moeten nemen. Om verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen, is er op dit moment sprake van een lockdown. Veel mensen zitten thuis en zijn op elkaar aangewezen. Dit kan zorgen voor spanningen in de relationele sfeer. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators verwacht daarom een echtscheidingspiek na de coronacrisis. Soms heeft de ex-echtgenoot na een scheiding recht op partneralimentatie, maar niet altijd. Wilt u weten wanneer een verzoek om partneralimentatie wordt afgewezen? Klik dan hier

 

Consumentenkoop (december 2020)

U koopt allemaal wel eens een leuke broek bij een kledingzaak of via het internet, een boek in de boekenwinkel of shampoo bij de Kruidvat. In al deze gevallen heeft u te maken met het consumentenrecht. In onderstaande blog wordt kort uiteengezet welke rechten u heeft als consument.

 

Aansprakelijkheid bij een bruikleenovereenkomst, oftewel een vriendendienst (december 2020)

De bruikleenovereenkomst is het klassieke voorbeeld als het gaat om een “vriendendienst”. Als jouw auto een lekke band heeft en je daarom die van een vriend leent, sluiten jij en jouw vriend een (stilzwijgende) bruikleenovereenkomst. Bruikleenovereenkomsten zijn aan de orde van de dag. Vaak realiseren partijen zich niet eens dat zij een bruikleenovereenkomst hebben gesloten. Dit is in principe ook niet nodig, als alles zonder kras of stoot verloopt. Maar hoe zit het eigenlijk als er wel iets misgaat? Wat als je halverwege jouw reis de auto in de prak rijdt of als de auto gestolen wordt terwijl je aan het tanken bent? Ben jij dan gewoon aansprakelijk? De antwoorden op deze vragen staan in deze blog

 

Het delen van strafrechtelijke beelden op internet, mag dat? (december 2020)

Het komt het steeds vaker voor dat burgers verdachten van strafbare feiten vastleggen op beeld. Dit gebeurt met behulp van bijvoorbeeld een smartphone of tablet maar ook steeds vaker door middel van beveiligingscamera’s bij huizen en/of bedrijven. Dit brengt juridische vragen en discussies met zich mee, met name wanneer burgers besluiten deze beelden te delen op bijvoorbeeld Facebook. In deze blog staat dan ook de vraag centraal wanneer een burger een beeld van een strafbaar feit mag publiceren op internet.

 

Aansprakelijkheid bij het gebruik van een bordje die de aansprakelijkheid uitsluit (november 2020)

In veel garderobes van onder andere theaters, bibliotheken en sportzalen hangen bordjes met daarop de tekst ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies aan uw eigendommen.’ Naast de taalkundige onjuistheid van deze zin, heeft een dergelijk bordje weinig juridische gevolgen. Wilt u meer weten over de (on)juistheid van een dergelijk bordje? Klik dan hier