Een koppel kan er voor kiezen om in gemeenschap van goederen te huwelijken, maar dit kan ook van rechtswege (met andere woorden: vanzelf) intreden. Als partners geen huwelijkse voorwaarden opstellen, treedt gemeenschap van goederen automatisch in na de huwelijksvoltrekking of na het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Voor een geregistreerd partnerschap gelden namelijk dezelfde regels als voor een huwelijk ten aanzien van de gemeenschap van goederen. Sinds 2018 kent ons recht een aangepaste wetgeving over deze gemeenschap. De nieuwe regels gelden voor alle mensen die getrouwd zijn (of gaan trouwen) na 2018. Als men getrouwd is voor het jaar 2018, zijn de oude regels nog van toepassing. 

 

De nieuwe regeling van 2018 zorgt voor een beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor bestond er nog een algehele gemeenschap van goederen. Maar wat is het verschil nou precies en wat is er dus veranderd? 

 

De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat na het huwelijk alle persoonlijke bezittingen en schulden als het ware werden ‘samengevoegd’. De persoonlijke bezittingen en schulden die de partners zelf al hadden voor het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) werden na het huwelijk voor hen gezamenlijk. Ook schenkingen en erfenissen vallen onder deze gemeenschap. Mocht het koppel scheiden, dan hebben zij elk recht op vijftig procent van deze gemeenschap. Dit betekent dat erfenissen en schenkingen dus ook over beide partners worden verdeeld, ook al zijn  ze slechts aan één van de twee gericht. 

 

In 2018 is deze regeling aangepast. De gemeenschap van goederen is nu beperkter. Bezittingen en schulden van een partner die hij/zij al had voor het huwelijk blijven ook van die diegene. Slechts als (bijvoorbeeld) een schuld na voltrekking van het huwelijk is aangegaan, zal deze onder de gemeenschap van goederen vallen. Als deze schuld al voor het huwelijk is ontstaan, valt deze dus niet onder de gemeenschap. Ook zijn de regels voor erfenissen en schenkingen aangepast. Een erfenis die aan één van de partners toekomt, hoeft bij een eventuele scheiding niet meer verdeeld te worden. Deze komt volledig toe aan de partner die de erfenis heeft geërfd. Dit moet echter wel bewezen kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van het testament (of een schenkingsakte als het gaat om schenkingen).

 

Men kan ook besluiten om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dit is handig in de situatie waar bijvoorbeeld één van de partners in de toekomst een eigen bedrijf wil beginnen. Als degene met zijn partner een gemeenschap van goederen heeft, zal het bedrijf hier ook onder gaan vallen. Dit is enkel het geval als het bedrijf gestart wordt nadat iemand al getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Bedrijven van echtgenoten die gestart zijn voor het huwelijk blijven wel gescheiden. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan echter het vermogen van een bedrijf dat een echtgenoot na het huwelijk begint, gescheiden blijven. Zo kunnen schuldeisers geen beroep doen op het gemeenschapsvermogen, wat voor een groot deel van de andere partner is.
Er zijn verschillende opties voor huwelijkse voorwaarden. Eén daarvan is de aangepaste gemeenschap, echtgenoten kunnen op deze manier wijzigingen aanbrengen aan de gemeenschap van goederen. Zij kunnen specifiek afspreken welke bezittingen en schulden wel of niet persoonlijk zijn. Door middel van koude uitsluiting kan de gehele gemeenschap van goederen uitgesloten worden. Dit betekent dat de vermogens geheel gescheiden zullen blijven.

 

Wanneer men concrete plannen heeft om in het huwelijksbootje te stappen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan is het altijd een verstandige keuze om eerst de hulp van een notaris in te schakelen. Een notaris kan in een concrete situatie vaststellen wat voor iemand de beste beslissing is: wel of geen gemeenschap van goederen?

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!