Wanneer krijg ik een strafbeschikking?

De strafbeschikking is terug te vinden in artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering. Een strafbeschikking kan worden opgelegd door de officier van justitie of door een opsporingsambtenaar. De strafbeschikking mag slechts worden uitgevaardigd als er een overtreding of een misdrijf is begaan waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat. Voorbeelden zijn: eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap en het niet in acht nemen van de corona maatregelen. Tegenwoordig wordt de strafbeschikking met name gebruikt voor het opleggen van een corona-boete. 

 

Straffen en maatregelen

De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd middels een strafbeschikking: een taakstraf van ten hoogste 180 uren, een geldboete, onttrekking aan het verkeer, een schadevergoeding en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor maximaal 6 maanden. Bovendien kan een strafbeschikking aanwijzingen bevatten waaraan de verdachte moet voldoen. 

 

Gevolgen

Indien u een strafbeschikking krijgt en daar niets tegen doet, dan verklaart de officier van justitie of de opsporingsambtenaar dat u schuldig bent. Uw veroordeling wordt dan definitief, zonder tussenkomst van de rechter. De strafbeschikking kan vervolgens worden opgenomen in uw justitiële documentatie en u heeft dan een strafblad. Het gevolg van een strafblad is dat er problemen kunnen ontstaan indien u een verklaring omtrent gedrag (VOG) wilt aanvragen. Met een strafblad is de kans aanwezig dat u geen recht heeft op een VOG. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw huidige of toekomstige werk. 

 

Verzet

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking of geen strafblad wilt, is het dus van belang dat u in actie komt tegen de strafbeschikking. Allereerst dient u de boete niet te betalen, anders wordt aangenomen dat u afstand doet van het recht om in verzet te gaan. Vervolgens kunt u in verzet gaan door binnen twee weken nadat u kennis heeft genomen van de strafbeschikking, een brief te sturen aan de officier van justitie. Als u verzet instelt behandelt de rechter uw zaak. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw visie op de zaak te geven en persoonlijke omstandigheden aan te dragen. Het uiteindelijke oordeel van de rechter valt dan vaak lager uit dan de strafbeschikking zelf. 

 

Mocht u verder nog vragen hebben over een strafbeschikking of wilt u hulp bij het opstellen van een brief, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!