Ouder worden is natuurlijk niet zonder risico’s. Als u bijvoorbeeld in coma raakt, een hersenbloeding krijgt of dement wordt, kan een levenstestament goed van pas komen. Het kan dan namelijk voorkomen dat u wilsonbekwaam wordt. “Wilsonbekwaam” houdt in dat u uw belangen niet langer op een rijtje hebt en daarom niet langer belangrijke beslissingen mag maken. In eerste instantie wijst de kantonrechter dan een vertegenwoordiger aan. Afhankelijk van uw situatie is dat een bewindvoerder, curator of mentor. Het kan zijn dat deze persoon niet de persoon is die u zelf in gedachten had om u te vertegenwoordigen. Door van tevoren een levenstestament op te stellen, kunt u deze onpraktische situatie omzeilen.

 

In een levenstestament kunt u zowel uw financiële zaken als uw persoonlijke wensen vastleggen. U kunt dan denken aan de verkoop van uw woning, maar ook uw keuze voor bepaalde medische behandelingen of reanimatie. Ook kunt u een euthanasieverklaring laten opnemen in uw levenstestament. Omdat u uw levenstestament zelf kunt opstellen, kan de inhoud variëren. U kunt zelf bepalen in hoeverre en tot in welk detail u bepaalde zaken wilt regelen. 

 

In het levenstestament stelt u een vertrouwenspersoon of meerdere vertrouwenspersonen aan. Veel mensen kiezen hun partner of hun kind als vertrouwenspersoon, maar deze kan eigenlijk iedereen zijn. Het is wel goed om te bedenken dat u een persoon moet kiezen die u volledig vertrouwt, omdat deze natuurlijk over uw volledige financiële (en persoonlijke) zaken kan beschikken. Het is ook belangrijk de vertrouwenspersoon in te lichten over uw levenstestament. Samen met deze persoon kunt u dan afspraken maken over de uitvoering van uw levenstestament, zodat het ook voor diegene duidelijk is wat er moet gebeuren. 

 

Een levenstestament kunt u gewoon zelf opstellen. Dit noemt men een onderhandse akte. U loopt dan echter het risico dat bijvoorbeeld een bank of een arts deze akte niet erkent en uw vertrouwenspersoon daarom uw zaken niet op de juiste manier kan behartigen. Een bank of arts heeft namelijk geen bewijs dat de akte door uzelf is opgemaakt en ook niet dat u op dat moment nog volledig handelingsbekwaam was. U kunt daarom ook een levenstestament laten opstellen bij een notaris. Dit noemt men een notariële of authentieke akte. De notaris controleert ook meteen of u bekwaam bent tijdens het opstellen van het levenstestament. Aan een bezoekje aan de notaris zijn wel kosten verbonden. Het opstellen van een levenstestament door de notaris kost gemiddeld 500 euro, maar kan verschillen per notaris. Uw levenstestament wordt vervolgens door de notaris aangemeld bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).