Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan als u aanspraak wilt maken op een WW-uitkering. Allereerst moet u verzekerd zijn voor werkloosheid. Over het algemeen bent u verzekerd als u werkzaam bent als werknemer en u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Er moet daarnaast sprake zijn van het feit dat u per week vijf uur of meer arbeidsuren verliest en u over deze verloren uren geen recht op loon hebt. Ook moet u minimaal 26 weken hebben gewerkt in de 36 weken voordat u (gedeeltelijk) werkloos werd. Van belang is ook dat u niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u dus in eerste instantie geen recht op een WW-uitkering. Er bestaan enkele uitzonderingen. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn als uw partner te maken krijgt met een reorganisatie of promotie op zijn/haar werk.

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw loon van de afgelopen 12 maanden voordat u werkloos werd. In de eerste twee maanden is de uitkering 75% van dat maandloon en in de maanden die daarop volgen ontvangt u 70% van dat loon. Het UWV is de instantie die over de WW gaat. Op de website van het UWV is een Rekenhulp te vinden die u enig inzicht geeft van de hoogte van een mogelijke WW-uitkering. Het UWV houdt bij deze berekening rekening met een aantal punten. Voor het bepalen van de hoogte van de WW-uitkering wordt niet gekeken naar het inkomen van uw partner of andere gezinsleden. De uitkering is niet afhankelijk van uw eigen vermogen, maar is wel gebonden aan een maximumbedrag. 

Als u recht op een WW-uitkering heeft, dan gelden er ook enkele plichten. Natuurlijk is het van belang dat u juiste informatie en wijzigingen doorgeeft over uzelf en de situatie waarin u zich bevindt welke relevant zijn voor het recht op de WW-uitkering. Een andere belangrijke verplichting is het actief op zoek gaan naar werk. Deze verplichting geldt vanaf het moment dat u de uitkering aanvraagt. Er worden vaak afspraken gemaakt met een adviseur over hoe vaak u moet solliciteren. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan moet u minimaal vier keer per vier weken te solliciteren. De adviseur kan met regelmaat vragen om bewijs betreffende uw activiteiten omtrent de sollicitaties. Het is daarom handig om kopieën te maken van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!