De Wajong-uitkering is voor mensen die voor hun 18e verjaardag of tijdens een studie een ziekte of een handicap hebben (opgelopen). Door de desbetreffende ziekte kunt u alleen nog maar met hulp, onder begeleiding of helemaal nooit meer werken. Als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, hebben deze mensen het recht op een Wajong-uitkering. 

 

Allereerst moet u, als u in aanmerking wilt komen voor de Wajong-uitkering, woonachtig zijn in Nederland en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. U moet door uw ziekte of handicap alleen met hulp, begeleiding of nooit meer kunnen werken en daarnaast geldt dat u op de dag dat u 18 jaar wordt de ziekte of handicap al had of dat u na uw 18e verjaardag en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap kreeg. In het laatste geval geldt dat in het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, u minimaal zes maanden een opleiding gevolgd moet hebben. 

 

Het recht op een Wajong-uitkering start op de dag van uw 18e verjaardag of vanaf één jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. Het recht op de Wajong-uitkering eindigt op het moment dat u weer kunt werken, u naar het buitenland verhuist, u de AOW-leeftijd heeft bereikt, u langer dan een maand in detentie zit en op het moment dat u zich niet aan de regels houdt. 

 

De hoogte van de Wajong-uitkering is afhankelijk van uw specifieke situatie. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon. Als u niet kunt werken betreft de Wajong-uitkering 75% van het minimumloon. Als u nog wel kunt werken betreft de hoogte van de uitkering maximaal 70% van het minimumloon. U kunt op de website van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) laten berekenen wat ongeveer uw inkomen is als u nog wel kunt werken. Het aanvragen van een Wajong-uitkering geschiedt ook bij het UWV. Het UWV bepaalt in uw specifieke situatie of u aan de voorwaarden voldoet en dus het recht op een Wajong-uitkering heeft. 

 

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, of onlangs dergelijke situatie meegemaakt waarover u juridisch advies wilt inwinnen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeldt. Wij helpen u graag!